http://3.bp.blogspot.com/-YV7W9Nm4Leg/Tnob8aCJjqI/AAAAAAAAAvg/FsbaGnmE-Eg/s1600/SD.png
Note Đóng lại

Đề cương ôn tập môn TKĐ II

12/17/2010 01:00:00 SA Posted by HoàngThông
 1. Các phương pháp thiết kế tuyến trên bình đồ (phương pháp thiết kế tuyến trên địa hình miền núi, trên địa hình có địa chất đặc biệt)? Các yếu tố ảnh hưởng tới việc chọn tuyến?
 2. Đường cao tốc: cấp hạng, thiết kế và điều kiện sử dụng các yếu tố trên mặt cắt ngang, công trình phụ trợ (trạm thu phí, trạm dừng….). Phân biệt đường cao tốc và đường ô tô thông thường
 3. Nút giao, mở dải phân cách trên đường cao tốc: loại hình, cấu tạo sơ bộ, điều kiện bố trí.
 4. Các giải pháp xử lý nền đường đắp trên đất yếu, nền đường trên vùng “các tơ”? Điều kiện áp dụng.
 5. Các giải pháp thiết kế nền đường đắp trên sườn dốc?
 6. Phân biệt phân tích kinh tế, phân tích tài chính (đối tượng phân tích, đối tượng hưởng lợi ích, lợi nhuận, các dự án liên quan như BOT, BT…)
 7. Các chỉ tiêu kinh tế (IRR, NPV, ….), suất quy đổi (nội dung, công thức …). Có bài tập kèm theo.
 8. Các sơ đồ mạng lưới đường? Các phương pháp điều tra phục vụ thiết kế mạng lưới đường (điều tra lưu lượng giao thông, điều tra kinh tế…?
 9. Các giai đọan thực hiện dự án: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư: nội dung, trình tự sơ bộ
 10. Các giai đọan khảo sát phục vụ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật)
 11. Các bước lập thiết kế công trình giao thông? Loại công trình nào thiết kế 2 bước, ba bước? Mô hình quản lý (đơn vị lập, đơn vị thẩm tra, đơn vị phê duyệt)
 12. Nội dung thiết kế cảnh quan đường ô tô (mục đích, nguyên tắc chung phối hợp các yếu tố của tuyến đường)
 13. Nội dung quy hoạch thoát nước đường ô tô. Các loại công trình thoát nước chính như dốc nước, bậc nước, rãnh biên, rãnh đỉnh, rãnh ngầm (Cấu tạo, nguyên lý tính toán, phạm vi sử dụng)
 14. Nội dung cải tạo đường cũ. Các phương pháp điều tra, khảo sát phục vụ cải tạo đường cũ.

Tài liệu tham khảo:

- Dương Học Hải, 2008. Thíêt kế đường ô tô -tập 4, Nhà Xuất bản Giáo dục.

- Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô 22TCN-263-2000

- Dương Học Hải, 2009. Thiết kế đường ô tô cao tốc. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Đề cương ôn tập môn TKĐ II"

Thống kê trong ngày

a (1) doan (55) giaitri (21) Hoccad (17) linhtinh (27) phanmem (6) phim52cd8 (42) TÀI LIỆU (16) tailieu (36) thongbao (18) thuthuat (6) tieudiem (29) tinhoc (2) trainghiem (11)

ĐỒ ÁN

OLDER NEWS

TIÊU ĐIỂM